DOMOV

ZGODOVINA ZBORA

Začetek delovanja zbora sega v daljno leto 1902, ko je bilo ustanovljeno bralno in pevsko društvo Vinograd. Namen društva je bil predvsem izobraževanje, saj so bile knjige v tem času edini vir znanja. Ob raznih prireditvah in zabavah pa so dogajanje popestrili še s petjem. O delovanju društva je malo znanega do druge svetovne vojne. Med vojno je dekliški pevski zbor vodila učiteljica Milena Čermelj. Poleti leta 1944 so v okolici Šmarij nastopile za vojaško misijo.

Po vojni je vodenje zbora za kratek čas prevzel Stanko Šatej. Ko se je iz izgnanstva vrnil učitelj Franc Pelicon je on prevzel vodenje zbora. Skupaj so združili moči fantje in dekleta iz Vrtovina in Kamenj. Leta 1946 so skupno nastopili na stadionu v Ljubljani. Po smrti Pelicona je zbor za nekaj časa prenehal delovati.

Na ponovno oživitev mešanega pevskega zbora je bilo potrebno počakati do leta 1971, ko je večinoma zelo mlade pevce skupaj spravil Arnold Arčon. Bil je upokojeni operni pevec iz Bukovice, ki si je domovanje uredil v zaselku Lozarji. Zbor je leta 1972 nastopil na prireditvi Primorska pojev Ajdovščini. Naslednji leto je na prireditvi v Sežani nastopil dekliški zbor. Po nekaj letih je zbor prenehal z delovanjem.

V času do ponovne oživitve moškega pevskega zbora je nekaj pevcev iz Vrtovina pelo v moškem pevskem zboru Srečko Kosovel iz Ajdovščine. Različno dolgo časa so v zboru peli Pavel Vodopivec, Ludvik Fevče,Vasilij Brecelj, Branko Černigoj in Miloš Lisjak. Leta 2007 je prav na pobudo nekaterih izmed njih oživelo delovanje moškega pevskega zbora. Pod vodstvom pevovodje Stanka Benka iz Brij in zagnanostjo izkušenih in novih pevcev je zbor v kratkem času spet nastopal na prireditvah v domačem kraju in na prireditvah Primorska poje in medobčinski prireditvi Naši zbori pojo.

V letih 2009 in 2010 je zbor vodil pevovodja Peter Vidrih iz Budanj.

SEDANJE DELOVANJE

Moški pevski zbor Vinograd trenutno šteje 15 pevcev. Glavnina pevcev je iz Vrtovina, ostali pa so iz Kamenj, Potoč, Skrilj, Batuj in Budanj. Od začetka pevske sezone 2011/2012 zbor zelo uspešno vodi zborovodja Stojan Koren. Zbor neguje predvsem tradicijo petja Slovenskih ljudskih, domoljubnih, nabožnih in drugih narodnih pesmi. Pevci še posebej radi prepevajo pesmi na temo vina in ljubezni.

Od ponovne ustanovitve zbora pred šestimi leti, se zbor udeležuje vseh revij pevskih zborov Primorska poje, občinskega tekmovanja Naši zbori pojo, nastopa na vseh prireditvah v domačem kraju ter tudi na prireditvah v okoliških krajih in drugod po Sloveniji. MPZ Vinograd v Vrtovinu vsako leto soorganizira Božični koncert, Martinov koncert in Zaključni koncert zbora, na katere vabi okoliške pevske zbore in druge glasbene skupine. Za zbor so bili v preteklosti posebej odmevni nastopi v Prekmurju leta 2011, na »Živih jaslicah 2011« v Postojnski jami in mednarodnem festivalu »Jurjevanje 2012« v Črnomlju v Beli krajini.

V prihodnosti si bo zbor prizadeval za nadaljnje dvigovanje nivoja kvalitete petja, pomladitev sestava zbora, povečanje števila pevcev in zagotovitev ustreznih finančnih pogojev za normalno delo.

Ker pevci radi pojejo in se družijo se bo zbor tudi v bodoče zelo rad odzval na vsa povabila za nastope.

Leave a Reply