VIZITKA

Osnovni podatki o zboru:

Društvo za kulturo, šport, turizem in razvoj Ortaona

Moški pevski zbor Vinograd Vrtovin

Vrtovin 16/b

5262 Črniče

Matična številka: 5258294

Davčna številka: SI 56058837

TRR: SI 56 04751 – 0001170404 odprt pri NKBM d.d.

Predsednik zbora: Igor Cigoj

GSM: 041 757 252

Mail: cigoj.igor@siol.net

Člani odbora zbora:

Branko Černigoj

Simon Čermelj

Jože Gulje

Bogdan Lozar

Leave a Reply